Sepet

Kitap

Necatülmü'minin iman ve İbadetten ahlak ve fazileti islamiyeden bahseden din kitabı. Tanzim ve tertip eden Vezneciler camii imam ve hatibi vaiz Elhac Muzaffer Özak 'dır. Üçüncü baskı kitabın özellikle sırt bölgesi yorgundur. Kitap sayfaları tam eksiksiz sadece arka sayfada notlar bölümünde ilk sah..
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Necatülmü'minin iman ve ibadetten ahlak ve fazileti İslamiyeden bahseden din kitabı. Tanzim ve tertip eden vezneciler camii imam ve hatibi vaiz Elhac Muzaffer Özak'dır. Dış baskı dördüncü baskı yazsada , iç baskı üçüncü baskıdır. Kitap yorgun özellikle sırt bölgesi kısmı yorulmuş...
45,00 TL Vergiler Hariç:45,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Necatülmü'minin iman ve ibadetten ahlak ve fazileti İslamiyeden bahseden din kitabıdır. Tanzim ve tertip eden Vezneciler camii imam ve hatibi Vaiz Elhac Muzaffer Özak 'dır. Dokuzuncu Baskıdır...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Ümmül Müminin (Müminlerin Anası) Seyyidetün nisa hazreti Haticetül kübra binti huveyld islamda veliyye kadınların menkibesi derleyen Mehmet Gavsi,tarikat ehlidir. Çarşamba dergâhı şeyhlerindendir. Dergâhın kurucusu olan Şeyh Mustafa Efendi ibn Bursavî el-Halvetî'nin oğludur. Döneminin ünlü din ve bi..
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Büyük Mızraklı İlmühal, iman,itikad,ibadet ve ahkamı şeriyye ve ahlaki islamiyeden bahseden din kitabıdır.Düzenleyen Elhac Muzaffer Özak Basım 1966 5.Baskıdır...
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Büyük Mızraklı İlmühal, iman,itikad,ibadet ve ahkamı şeriyye ve ahlaki islamiyeden bahseden din kitabıdır.Düzenleyen Elhac Muzaffer Özak Basım 1967 6.Baskıdır. ..
90,00 TL Vergiler Hariç:90,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gülzar-ı Arifan ,aşk bahçesi kaside ve ilahiler mecmuası .1954 Basımı olan eseri derleyen Elhac Muzaffer Özak'dır. ..
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
El Bürhanü-l-Müeyyed ,Gavs-ı azam Seyyid Ahmed Errifai Hazretlerinin tasavvuf , tarikat ,ahlak hakkında dersleridir. Tanzim ve tertip eden Es-Seyyid Eş-şeyh EL-Hac Muhammed Muzaffer Özak Aşkiyyül-Cerrahi Halvetidir. Arapçadan Mütercimi Kudsizade Kadri.Eser 1956 basımıdır...
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mecmau-l-Adab, Mümin olan kulların dünyevi ve uhrevi ibadat,taat,muamelat ve dualarına dair mesail hakkındaki adabi muhtevidir. Tertip eden Elhac Muzaffer Özak. Baskı 1 baskı olup basım yılı 1958'dir...
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Yeni Nimetül İslam, İman ve ibadetten ahlak ve fazileti islamiyeden bahseden din kitabıdır. Tanzim ve tertip eden Vezneciler camiiİ imam ve hatibi Vaiz Elhac Muzaffer Özak'dır. Birinci baskıdır...
120,00 TL Vergiler Hariç:120,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sualli- Cevaplı Kuduri-i Şerif Tercümesi, İbadat,yani temizlik,namaz,oruç zekat ve hac mesailine müteallik iki bine yakın mesaili fıkhiyyeyi-sualli ve cevaplı-olarak ihtiva etmektedir.Tertip eden Es-Seyyid Eş-şeyh EL-Hac Muhammed Muzaffer Özak Aşkiyyül-Cerrahi Halveti. Eser 1958 basımıdır. 1.Bask..
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Yenikapı Mevlevihanesi, Mehmet Ziya tarafından kaleme alınmıştır. Eser Yavuz Senemoğlu editörlüğünde hazırlanmıştır. Kitap 1975 yılında Tercüman yayınları tarafından yayınlanmıştır. Yenikapı Mevlevihanesi adlı eser Türkçe dilindedir...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Faruk Nafiz Çamlıbel, Türkçe’nin ustasıdır. Milli Edebiyat akımı içinde Beş Hececiler adıyla anılan şair grubundandır. Hece ve aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde kullandığı Türkçe çok sade, temiz ve ahenklidir. Onun şiirlerinde aşk, memleket, hüzün ve hamaset başlıca temalardır. Anadolu insanının hay..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Faruk Nafiz Çamlıbel, Türkçe’nin ustasıdır. Milli Edebiyat akımı içinde Beş Hececiler adıyla anılan şair grubundandır. Hece ve aruz vezniyle yazdığı şiirlerinde kullandığı Türkçe çok sade, temiz ve ahenklidir. Onun şiirlerinde aşk, memleket, hüzün ve hamaset başlıca temalardır. Anadolu insanının hay..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Âşıkpaşaoğlu Tarihi'ni hazırlayan Hüseyin Nihal Atsız'ın ifadesiyle, “dil ve üslûp bakımından Dede Korkut Kitabı'nı aratmayan” bu metin; Osmanlı Hanedanı'nın Fatih Sultan Mehmed Han'a kadarki yedi hükümdarının dönemini kapsıyor. Bunun dışında, Âşıkpaşaoğlu'nun Oğuz Kağan'a kadar şeceresini verdiği E..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Büyük üstad Necip Fazıl Kısakürek'in dört tiyatro eserinin birlikte basıldığı eserdir. 1.Baskıdır...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından tercüme ve tefsiredilen eseri toplayıp düzenleyen Ömer Rıza Doğrul dur.1944 ilk basımdır...
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Güler, kendi inanılmaz öyküsüyle karşımızdayken, aslında çok yakın dostu o iki genç kadını bize anlatıyor.İkisini de çok seviyor. Oysa Demet ve Selin birbirlerinden nefret ediyor. Çünkü onlar, tanışmasalar da birbirleri için nefret edilesi kişiler... Belki tanışsalardı, çok iyi birer arkadaş olabili..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Genç ve güzel bir kızın hayatını çocukluk,ilk gençlik ve evlilik çağı olarak üç bölümde işleyen yazarın çok akıcı bir dille kaleme aldığı önemli eseridir...
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Bu eser, 1955 yılında ilk kez Yeni Sabah Gazetesi'nde yayınlanan tefrikası esas alınarak yayına hazırlanmıştır.Merhabalar Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızın en iyi yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin’in Kan Davası eseri Anadolu yaşamlarını kaleme almıştır.Dili diğer eserleri gibi gayet başarılı anc..
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Ömer Seyfettin dizisinin dokuzuncu kitabı olan “Dalga / Tarih ezelî bir tekerrürdür”de, yedihikaye bulunmaktadır. Tarih ezelî bir tekerrürdür’de, imparatorluğun son yıllarındaki yaşantısından, özellikle “tatlısu Frengi” çevrelerinden ilginç tipler başarılı kesitler hâlinde sunulmuştur.Ayrıca İttihat..
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Atatürk (Dede Korkut ağzıyle)- Nedim'den bir sahne - III üncü Edebiyat Fakültesi gecesi hatırası- Sühulet basımevi-1939 Yılı basımı olan eser 16 sayfadır...
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Tarihsel dram ve cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunda tarihsel dram modelleri (3. cilt) Devlet tiyatroları iç eğitim dizisi No:A-32 Hülya Nutku'nun sadece 650 adet basılmış eğitim notlarıdır...
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1. kitap: Bu destanların Küçük Arsaklılar= Arşakunik Devletini (M.Ö. 149- M.S. 429) kuran Eski Oğuzlar'a ait olduğunu türlü delillerle ispat eder. 1952 yılı 1.Baskıdır.Karapınar halk kütüphane kayıtlı mukavva cilt kapağı yapımıştır...
75,00 TL Vergiler Hariç:75,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyeler kulaktan kulağa aktarıldığından dolayı gerçek hâlinin dışına çıkmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilir..
130,00 TL Vergiler Hariç:130,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
On iki destansı hikâye ve bir önsözden oluşur. İçerdiği hikâyeler tarih boyunca dilden dile, anlatıcıdan anlatıcıya aktarılan birer sözlü gelenek ürünüdür. Hikâyeler kulaktan kulağa aktarıldığından dolayı gerçek hâlinin dışına çıkmıştır. XV. yüzyılın ikinci yarısında yazıya geçirildiği tahmin edilir..
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Konya Turizm Derneği 1965 Yayınıdır.Mevlana Güldestesi kısa özet ben aşk ateşi isterim, kalbinde ateşi uyandırmaya çalış. Ruhunda aşk ateşini parıldat, fikir ve sözlerini onunla yak. Aşığın kıblesi, Hak’tır. Felsefi aklın kıblesi, hayal. Dünya düşkünlerinin kıblesi, para; şekle tapanların, taş yontu..
35,00 TL Vergiler Hariç:35,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Namık Kemal, Ernest Renan'ın İslamiyet'in bilime, kültüre, eğitime, felsefeye, ilerleme ve gelişmeye engel olduğu yolunda tam bir Oryantalist tavrıyla verdiği bir konferansa cevap olmak üzere Renan Müdafaanamesi adında bir kitapçık yazdı. Bu eser, İstanbul'da Mahmut Bey Matbaası'nda 1326 (1910) yılı..
35,00 TL Vergiler Hariç:35,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Çevirisi Rahşan Ecevit tarafından yapılan eserde.Ernenek, uyku torbasından başını doğrulturken ilk aklına gelenler fokyağı lambasnın arkasında çürüyerek yumuşamakta olan balık ve et yığını olurdu. Fakat bugüm öyle olmadı. Bugün küçük buz kulübesinin bir köşesinde kocasının ayı postları üzerine eğilm..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Şarkılar ve Türküler, Ayhan Yabaş'ın derlediği kitabın içinde 135 şarkı sözü mevcuttur.Zeki Müren'in kapak olduğu eser 1961 basımı olup 80 sayfadır. Kapakta yırtılma mevcut genel olarak yorgun bir kitap...
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1921 Tarihli Ermenice Kitap..
35,00 TL Vergiler Hariç:35,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Birinci kırk hadis ve mealleri yazarı Hasan Basri Çantay (Balıkesirli) olup 1955 ilk baskıdır. Hz.Muhammed (sas) ait kırk hadisin mealleri (açıklamaları) yer alan kitap...
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
"Salon davetlilerle dolmuştu. Gelin ve güvey cazın çalmaya başladığı düğün marşıyla beraber içeriye girdiler. Feyza bu anı bir rüya, bir rüyadan da başka, kendisine ait olmayan, içinde yaşadığına inanmadığı, renkli, ışıklı bir alem olarak algılamıştı. Geniş salonun etrafını çeviren masalardan yüzler..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Nadir -Rumca Dua Kitapçığı..
135,00 TL Vergiler Hariç:135,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca ,Usulfarsi Mektebi Sultani Edebiyat Ders Kitabı 1896 Basım..
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Yüzbaşının oğlu İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1964 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Para Dolu Çanta İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1966 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Çocuk Polis İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1966 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Zincirkıran İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1965 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Oktay ve Dedesi İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1965 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk Çocuğu-Kumsalda Bir Ceset İçinde resimli birkaç hikaye bulunuyor 1965 İlk baskı..
15,00 TL Vergiler Hariç:15,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Kıbrıs Destanı. M. Faruk Gürtunca tarafından hazırlanmış ve Münif Fehim tarafından çizilmiş. Ülkü Basın ve Yayınevi 1964..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türkiye milli talebe federasyonu tarafından Mevlana'nın 691.ölüm yıldönümü nedeniyle hazırlanmıştır.1964 basım eser Ankara üniversitesi basımevinde basılmıştır...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mecalis-i sab'a Yedi Meclis Mevlana Celaleddin'e ait eserin çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı 1965 ilk baskı çok nadir...
35,00 TL Vergiler Hariç:35,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Ermenice Kitap 1958 Baskı. ..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
İsrail Hatıraları-İbranice 2.Kısım Abraham Yaedi Kudüs baskısı 634-1331 sayfalar arası orijinal karton..
170,00 TL Vergiler Hariç:170,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Yeni Türkiye Coğrafya Kitabı Safvet Beyin Külliyatından 1923 Baskısı Resimli Galatasaray Lisesi müfredatından...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mevlana ve Muhiti- Mevlana Et Son Mılıeu-Dr.Meliha Ülker Anbarcıoğlu tarafından kaleme alınan ve Türk Tarih Kurumu tarafından basılan eser. 1962..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Muhtasar Muharraratı Resmiye-Gayri Resmiye.Osmanlıca olan kitap yorgundur...
160,00 TL Vergiler Hariç:160,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Delâili Hayrat /Osman Nuri..
370,00 TL Vergiler Hariç:370,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Delâili Hayrat /Hasan Rıza..
190,00 TL Vergiler Hariç:190,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Leyla İle Mecnun-Ali Canip 1927..
95,00 TL Vergiler Hariç:95,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Kaside-i Bürde Şerhi..
152,00 TL Vergiler Hariç:152,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Çalışan Kazanır 1342..
95,00 TL Vergiler Hariç:95,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Güneş 1311-Mehmet Cemal..
80,00 TL Vergiler Hariç:80,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Eyyühel Veled Tercümesi/Mehmet Reşit 1305..
80,00 TL Vergiler Hariç:80,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Divan-i Kebir'den Seçme Şiirler - Mevlana - Mf. V - 1959 247. sayı. Çeviren: Mithat Bahari BEYTUR..
32,00 TL Vergiler Hariç:32,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca Nasayih-i Fevziye Fi Ed'iyet-i Ve'l Medayihi's Seniyye, Kureyşizade El-Hac Mehmed Fevzi.Sultan ll. Abdülhamid Han'ın adalet ve li­yakatinden söz edilen eserde onun aley­hinde bulunmanın doğru olmadığı anla­tılmaktadır...
85,00 TL Vergiler Hariç:85,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı Nutuk Latin Harfleriyle, İlk Tek Cilt Halk Baskısı 01.01.1938 Baskısı ..
650,00 TL Vergiler Hariç:650,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gösterilen: 1 ile 59 arası, toplam: 59 (1 Sayfa)