Sepet

Belge

İstanbul Valiliği akaryakıt kartı Ahmet Akif Gündüz adına kayıtlı hususi oto yakıt kartı. 1979 yılına ait plaka 34 NA 117.Beşiktaş kaymakamlığı tarafından imzalı...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Anahit Çetin adına İstanbul 5. Noterliği tarafından babası Gragos Çetin tarafından alınmış not karnesi dökümanları 2 sayfa..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan Abdüllaziz dönemi defteri hakani mühürlü tapu. 1866 Tarihli Kütahya Sancağında Mustafa Efendiye ait..
210,00 TL Vergiler Hariç:210,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı dönemi ticari vesika 1913 İstanbul Vilayeti tahsil şubesi makbuzu...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı dönemi ticari vesika 29Ağustos 1914 İstanbul vilayeti tahsil şubesi makbuzu...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Şark sanayii kumpanyası (Compagnie Imdusttriel Du Levant)Hisse senedi 13 Nisan 1940 tarihli Belçika hükümeti lehdar...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı topçu birlikleri ile ilgili harp akademileri için döküm belge. Lahika ateş muhtırası hafif sahra obüsü kullanım mevzuatı anlatılıyor...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Dökümanda 2 eser var. Rast Üftadenim ey bi vefa Dede efendi. Diğeri Suzinak Rahmi bey, Bir seher turap name..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Klarnet İbrahim efendinin karciğar makamı,Sinemi sat pare kıldı..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mihran Efendi Nihavent Taksim..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı doküman, Şeyh Mustafa Efendi hakkında tahkikat 28 Şubat 1911..
110,00 TL Vergiler Hariç:110,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Rumca Doküman,Cibali Rum Aya Nikola kilisesi heyeti mühürlü..
110,00 TL Vergiler Hariç:110,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Beyoğlu 4.Noterliğinde Nesim Kampeas tarafından avukat Şerif Ünlüer'e verilen vekaletnama 1963 yılında verilmiştir...
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
B.Selahattin Tandal 'a ait 4 aylık aidat 3.6.1955 tarihli..
55,00 TL Vergiler Hariç:55,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Selahattin Tandal'a ait 18.12.1997 Tarihli vafat ile alakalı makbuz...
55,00 TL Vergiler Hariç:55,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Fransız menşeili hisse senedi bir çok ülke peyli. 1933..
65,00 TL Vergiler Hariç:65,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Fatma Semiha Barlo adına 1 adet kurucu Meysu Hisse seneti..
125,00 TL Vergiler Hariç:125,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
İnci İbişoğlu Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1898..
22,00 TL Vergiler Hariç:22,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Adana veraset ve intikal için ilm-i haber 1899..
20,00 TL Vergiler Hariç:20,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Samsun Hamidiye kışlası 20 kuruş değerinde iane makbuzu..
96,00 TL Vergiler Hariç:96,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Divriği 1875 tarihli faizli borç senedi Hacı Hafız Efendi 381 kuruşluk tefeci senedi..
96,00 TL Vergiler Hariç:96,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Balıkesir'de bir tarlaya ait hicri 1340 tarihli senedi hakani..
58,00 TL Vergiler Hariç:58,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Zanapalı oğlu Mehmet oğlu Mahmut'a ait belge 1902 Tarihli...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Adana'da bir mülke ait 1885 tarihli doküman..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Hicaz demiryolu iane pullu Osmanlıca doküman..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1900 Yılına ait Nafiz Beyin kerimesi Rabia Hanım'a ait emlak vergisi teskeresi..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Hicaz demiryolu ianesi soğuk damgalı Osmanlıca doküman Hüdavendigar vilayeti evrak odası tarafından verilmiştir. Soğuk damga Hicaz'a ait..
32,00 TL Vergiler Hariç:32,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Soma kaymakamı Ahmet Nusret Beye ait 1918 tarihli şurayı devlet mazbatası..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Efkaf-ı Hümayun yani hazine muhasebe evrakı.Muvakkaten müyevvelisine verilen belge..
62,00 TL Vergiler Hariç:62,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
İstanbul Beyoğlu cadde-i kebir Taksim 7 Haziran 1927 maliye vekaleti..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Emine Şefika adına Ziraat Bankası Üsküdar sandığı senedi.H.1339 Matbu üzeri el yazısı ile doldurulmuş altı damga pullu. Sultan ll.Abdülhamid han damga pullarıda mevcut Çok nadir Osmanlı doküman..
125,00 TL Vergiler Hariç:125,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan II.Abdülhamid senedi hakani..
455,00 TL Vergiler Hariç:455,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
24 Mayıs 1916 yılına ait 20 kuruşluk Müdafa-i Hukuj cemiyeti yardım makbuzu..
32,00 TL Vergiler Hariç:32,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Rumca yazılı doküman, Tayyare cemiyeti yardım pullu. Çok nadir...
110,00 TL Vergiler Hariç:110,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait çayır tapusu..
45,00 TL Vergiler Hariç:45,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
ll.Abdülhamid dönemi senedi hakani, Hacı Ali bin halid ağa'ya ait Muş sancağına ait tarla tapusu..
45,00 TL Vergiler Hariç:45,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
6 Adet Ermenice yaldızlı davetiye..
90,00 TL Vergiler Hariç:90,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca ruhsat teskeresi..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Tapu sirküsü Selanikli Osman Tevfik Efendinin İstanbul vilayeti tapu müdürlüğü kaşeli belgesi ...
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Feriköy'de Gürcü Katolik kilisesi inşası için Hükümet-i Senniyenin izni ile tertip olan piyango bileti 2 Karun-i sani 1302. 1885 Tarihli belge...
45,00 TL Vergiler Hariç:45,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
16 Karun-i sani 1321 Ziraat Bankası sandığına mahsus makbuz senedidir. 1904 Yılı..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Bestekar Lemi'ye ait kürdili hicazkar eser, ''Bir gün göremezsem seni'' Osmanlıca nota..
32,00 TL Vergiler Hariç:32,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Madam Butterfly müzik notası, Rupenyan Hanberk damgalı..
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca Tebligat..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı Tekke işi el yazması notlar..
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı Cerrahi Tekke meşk..
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Tekke işi Besmelenin faziletleri ve kullanımı ile ilgili bir eser. (El Yazması) Çok nadir...
120,00 TL Vergiler Hariç:120,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gönenli Mehmet Hocanın Diyanet İşleri'ne yazdığı dilekçe Islak imzalı. Kolleksiyonerler için özel parça..
1.050,00 TL Vergiler Hariç:1.050,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Darül Elhan Küliyatı,musuki tarihi.Hamamzade İsmail Dede (Dede Efendi) ye ait çeşitli eserler...
65,00 TL Vergiler Hariç:65,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
04 Haziran 1924 A.Parma firmasına yazılan yazı..
35,00 TL Vergiler Hariç:35,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Ekim 1927 A.Parma firmasına yazılan yazı..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
23 Temmuz 1919 A.Parma firmasına kesilmiş Pirelli faturası..
62,00 TL Vergiler Hariç:62,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Taşbaskı ticari mektup E.Roumieu antetli ıslak imza 1896 Tarihli..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Ahmet İhsan ve şürekası firmasına ait ticari belge 1922 Tarihli. Hilalı Ahmar heyeti idaresine..
95,00 TL Vergiler Hariç:95,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1929 Kadıköy-Üsküdar elektirik şirketi makbuzu..
82,00 TL Vergiler Hariç:82,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Akbank yeni yıl kartı - Çini Desenli..
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1 Liralık Türkiye Hilal-i Ahmer (Kızılay Cemiyeti) i-iane (yardım) makbuzu...
30,00 TL Vergiler Hariç:30,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Balıkesir ili Bandırma ilçesinden M.Sıtkı İslimyeli'ye ait 1962 yılına ait smitvesson silaha ait bulundurma ruhsatı...
36,00 TL Vergiler Hariç:36,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
TC Balıkesir İli kültür direktörlüğü ege veya ecelerden alınacak 12 bölümlük fiş. Dursunbey ilçesinde 4.çocuk olarak doğan İ.Hakkı'ya aitbelgedir...
55,00 TL Vergiler Hariç:55,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1974 Yılı İstanbul'un önemli cemiyet ve siyasi alanında ki ünlü hanımların terzisi Saadet moda evine ait kullanılmış fatura cildi. Ürünleri alanların isimleri fatura cildinde yazılıdır...
40,00 TL Vergiler Hariç:40,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1942 Nazi Almanya orijinal belge .Alman devleti hazinesine ait hisse senedi.Çok nadir bir belge kolleksiyonerler için...
2.850,00 TL Vergiler Hariç:2.850,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
II.Abdülhamid dönemi veraset belgesi.Müftüzade Efendi'ye ait.Belge yorgundur...
100,00 TL Vergiler Hariç:100,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
1961 Merhum,Menderes,Polatkan ve Zorlu ile birlikte DP nin yargılandığı duruşma salonunun planı . Orijinal Yassı ada mahkeme planı..
75,00 TL Vergiler Hariç:75,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
II.Abdülhamid dönemi senedi hakani H. 1322 Basra Vilayetine aittir.75x56 çerçeve 48x30 eser ölçüsüdür...
4.500,00 TL Vergiler Hariç:4.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan II.Abdülhamid dönemi kadı kararı.Çerçeve 108x54 belge ölçüsü 79x25 ölçüsündedir...
6.500,00 TL Vergiler Hariç:6.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
El yazması Kuran-ı Kerim sayfası.Bir tarafı Hud suresi 90-101. Ayeti kerimeleri ,diğer tarafta Hud suresi 101-111. Ayeti kerimeleri yazılıdır. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Çerçeve ölçüleri 64x54 cm çalışılan sayfa 42x34 cm hat 24x16 cm dir. ..
28.000,00 TL Vergiler Hariç:28.000,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan Abdülaziz tuğralı, Mehmet Ali Efendi ibni Mehmet Ağa 'nın vefatından sonra mahkeme sicil Belgesi. H. 1342 Çift cam arası . Çerçeve ölçüsü 80x38 cm olup belge 59x16 cm dir...
2.500,00 TL Vergiler Hariç:2.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Silüs meşk ve rika dua. Küllema de ha le zekerriyal mihrab İsmail Hakkı Altunbezer'in hat meşki Bir ykarış duası .Ana bölüm üzerinde Mihrab Ayeti bulunmakta ( Ali İmran 37) Ketebesiz.Çerçeve 34x26 cm olup eser 23x17 cm dir...
6.500,00 TL Vergiler Hariç:6.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Küçük Ahmet oğlu Ali ile Eşi arasında yapılan evlilik sözleşmesi. R 16 Eylül 1338 Çerçeve 26x20 cm dir...
2.250,00 TL Vergiler Hariç:2.250,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
T.C. Beyoğlu 2.katibi adli dairesi 1926 tarihli fotoğraflı Teyyare cemiyeti pullu evrak çerçevesi 48x36 cm dir...
900,00 TL Vergiler Hariç:900,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan Abdüllaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir...
1.500,00 TL Vergiler Hariç:1.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan Abdüllaziz döneminde ,Osmanlı Sofya sancağında bir tapu. Defteri Hakani mührü mevcut. Tarih. 1873 çerçevesi 43x31 cm olup belge 29x17 cm dir...
1.500,00 TL Vergiler Hariç:1.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan Reşat dönemi senedi Hakani .Osmanlının son dönemiHalil Ağa'ya ait olan belgenin çerçevesi 50x35 cm olup belge 37x22 cm dir...
1.500,00 TL Vergiler Hariç:1.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Boğaziçi Beykoz parkı Osmanlı anonim şirketine ait 27 Ekim 1914 tarihli hisse senedi. 22 Osmanlı lirasının,500 Fransız frankı ile eşit olduğü dönem. Çerçeve 63x45 cm olup belge 42x24 cm dir...
2.500,00 TL Vergiler Hariç:2.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca,30 Ağustos 1913 tarihli İsmail Hakkı Efendiye ait ilk okul eğitimini tamamladığına dair belge olup çerçeve 57x53 cm belge 32x28 cm dir...
1.500,00 TL Vergiler Hariç:1.500,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Sultan II.Abdülhamid dönemi senedi Hakani. Arsa-i miri belgesi çerçeve 64x52 cm olup belge 40x28 cm dir...
1.750,00 TL Vergiler Hariç:1.750,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Okyanuslararası Panama Kanalı A.Ş, 1888 Tarihli bir aksiyon hisse senedi 1836 H. Çerçevesi 50x44 cm olup belge 31x26 cm dir...
1.250,00 TL Vergiler Hariç:1.250,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
H.1928 Mısır Krallığı umumi eserler lisans diplması arapça Ahmed Osman Harran'a ait Çerçevesi 65x43 cm dir...
1.250,00 TL Vergiler Hariç:1.250,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Kara Harp Okulu 10.Devre albümü 1951-1954 Arası..
255,00 TL Vergiler Hariç:255,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gönenli Remzi Akpınar tarafından Bandırma eşrafından Sıtkı Köseoğluna kesilmiş benzin faturası 11 Ekim 1950..
27,00 TL Vergiler Hariç:27,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mevlana'yı anma töreni kitapçığı Konya 692.Kutlama 11 Aralık 1965..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
II..Abdülhamid dönemi Devlet-i Aliye Osmaniyye tezkeresi..
190,00 TL Vergiler Hariç:190,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlı Telgraf..
62,00 TL Vergiler Hariç:62,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
E.Tunç Günergin e ait Lions Üyelik Sertifikası 1981..
25,00 TL Vergiler Hariç:25,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
TBMM Karesi mebusu imzalı mektup..
75,00 TL Vergiler Hariç:75,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Türk-Rum savaşına şahit olan bölgeler haritası, el çizimi. Kara harp okulu öğrencileri için ders notu 1954 mezunları tarafından kullanıldı...
50,00 TL Vergiler Hariç:50,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1962 tarihli belge Aya Yorgi Rum Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir...
26,00 TL Vergiler Hariç:26,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Osmanlıca ticari doküman Bandırma ticaret borsasına ait belge.1945 Bandırma eşrafından Fahri bey'e ait belge...
60,00 TL Vergiler Hariç:60,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Bakırköy Rum kilisesi evrak 1960 'lar tarihli belge Aya Yorgi Rom Ortadoks kilisesi mütevelli heyeti tarafından tanzim edilmiştir...
26,00 TL Vergiler Hariç:26,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )tarafından Medine'de Rahmi Bey'e el yazısı ile yazılmış mektup...
1.450,00 TL Vergiler Hariç:1.450,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Eminönü müftülüğü tarafından Mehmet Öğütçü (Gönenli Mehmet Efendi )'den imam ve hatip diplomasının istendiği ve hazret tarafından imzalanmış belge...
350,00 TL Vergiler Hariç:350,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gönenli Mehmed Efendi olarak tanınan İslam alimi ve tasavvufçu Mehmet Öğütçü’nün baş imam olarak görev yaptığı dönemde Sultanahmet Camii’ne gönderile diyanet işleri başkanlığı antetli resmi Yazı.28 Mart 1969..
125,00 TL Vergiler Hariç:125,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
El Yazması Kuran-ı Kerim sayfası. Yazılar Selçuklu Safavi .Dış çerçeve 17.Yüzyıl Osmanlı.Ölçüleri 45x36 cm olup eser 29x19 cm dir...
12.000,00 TL Vergiler Hariç:12.000,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
El yazması bakmanın çeşitleri ve hükümlerine dair ilmihal sayfası Çift cam arası. Çerçeveli: 40cm x 35cm İç ölçü: 21cm x 16cm..
280,00 TL Vergiler Hariç:280,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
17.Yüzyıl el yazması Kuran-ı Kerim sayfası Şura süresi çift cam arası. Çerçeveli ölçü: 37cm 31,5cm İç ölçü: 13cm x 18cm..
300,00 TL Vergiler Hariç:300,00 TL
En Geç 26-09-2023 Salı günü kargoda
Gösterilen: 1 ile 96 arası, toplam: 117 (2 Sayfa)